Prikrij voor de sporthal
Logo culemborgsecourant.nl


Foto: Martin Smaling

Prikrij voor de sporthal

Culemborg - ‘’De verwachting was dat het druk zou worden bij het inenten voor de griepprik opdonderdag 15 oktober in Culemborg. Mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen ouder dan60 jaar ontvingen een uitnodiging voor de griepvaccinatie van hun huisarts. Depneumokokkenvaccinatie voor ouderen is nieuw in 2020. Mensen van 73 tot en met 79 jaarontvingen een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie van hun huisarts. Degriepvaccinatie beschermt tegen de griep van komend seizoen. De pneumokokkenvaccinatiebeschermt vijf jaar tegen een pneumokokkeninfectie. Veel longontstekingen worden veroorzaakt door de pneumokokkenbacterie.Vanwege de coronamaatregelen werd het vaccineren gespreid over een hele dag, in tijdsblokken opalfabet. Mensen konden zowel in de sporthal Parijsch als in de sporthal Interweij terecht. Degriepvaccinatie is een jaarlijkse gezamenlijke activiteit, georganiseerd door Vereniging CulemborgseHuisartsen. Alle huisartsenpraktijken in Culemborg zijn aangesloten bij deze vereniging. Op devaccinatiedag afgelopen donderdag, werkten stagiaires, doktersassistenten, verpleegkundigen enhuisartsen uit de verschillende praktijken samen om mensen een of beide vaccins te geven. Dit jaarwas er hulp van het Rode Kruis om de toestroom goed te laten verlopen. Bewoners in dezorginstellingen kregen de dagen voorafgaand aan de gezamenlijke dag, de vaccinaties in hun woning.Er stonden wachtrijen van ruim 150 meter lang. Vooral bij sporthal Interweij stond het heleparkeerterrein vol met mensen die de prik kwamen halen. De vaccinaties duurden in beidesporthallen tot aan de avond.Alle huisartsen hebben vooraf, het maximale aantal toegestane vaccins besteld. Desondanks warenaan het begin van de avond de vaccins in de sporthal Parijsch op. De huisartsen gaan hun best doenom extra vaccins te bestellen om mensen die verhinderd waren of in quarantaine verbleven ook eengriepvaccinatie te kunnen geven. Mogelijk arriveert deze extra bestelling pas in december of januari.Garantie dat een extra bestelling vaccins mogelijk is, is er niet. Mensen met vragen, kunnen vanaf woensdag 28 oktober bij voorkeur digitaal, contact opnemen met hun huisarts.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden