Logo culemborgsecourant.nl


<p>Alicia uit A3T heeft gebruik gemaakt van de KWC-kansklas en met succes.</p>

Alicia uit A3T heeft gebruik gemaakt van de KWC-kansklas en met succes.

(Foto: )

Online KWC-informatieavond ouders groep 8-leerlingen

Culemborg - Het KWC houdt op dinsdag 10 november een online informatieavond voor ouders van groep 8-leerlingen. 

Op deze avond vertelt het KWC over het onderwijs en de verschillende leerwegen die zij aanbiedt, de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs en over het KWC zelf.

Kansklassen

Het KWC staat voor het bieden van kansen aan haar leerlingen. Het KWC heeft voor alle niveaus kansklassen. Gedurende de brugklasperiode, die twee jaar duurt, krijgen leerlingen de kans om de lesstof op een hoger niveau te doen, zelfs per vak. Na één of twee jaar kunnen zij doorstromen naar het hogere niveau. Wanneer leerlingen in één of meerdere vakken bovengemiddeld presteren, kunnen zij er ook voor kiezen om deze vakken op dat hogere niveau te doen en hier eindexamen in te doen. 

Een voorbeeld: een leerling uit havo-3 is gestart in kansklas Th1 (theoretische leerweg/havo). Hier deed hij voor alle vakken ook toetsen op havo-niveau. In Th2 deed hij dit ook en door zijn doorzettingsvermogen is het hem gelukt om verder te gaan in havo-3.

Ook Alicia uit A3T heeft hier met succes gebruik van gemaakt. Het basisschooladvies voor haar was havo-niveau maar Alicia deed in de kansklas Hv (havo/vwo) ook alle vakken op vwo-niveau. Ook in klasklas Hv-2. Waar nodig kreeg zij extra uitleg en uiteindelijk is zij doorgestroomd naar vwo-3. Daarbij deed zij ook nog tto.

Door inzet, een gemotiveerde houding en vooral ook doorzettingsvermogen laten deze leerlingen zien dat doorstromen naar een hoger niveau kan.

KWC-Agora

Voor leerlingen die zich niet thuis voelen in het reguliere onderwijs biedt het KWC Agora-onderwijs aan voor alle niveaus. Bij KWC-Agora mogen alle leerlingen aan de slag met eigen interesses en op zoek gaan naar eigen talenten en ambities. De leerlingen krijgen persoonlijke leerroutes en begeleiding van een coach. De aanmeldingen voor Agora-onderwijs is in de afgelopen jaren flink gestegen. 

TTO-onderwijs

Het KWC biedt, op alle niveaus, tweetalig onderwijs aan. Bij tto-onderwijs is de voertaal bij de meeste vakken Engels, zijn er veel internationale projecten en, wanneer het allemaal weer kan, gaat tto de hele wereld over, zowel binnen als buiten Europa.

Global Citizen School

Het KWC is een Global Citizen School en is erop gericht om van alle leerlingen echte wereldburgers te maken. Het KWC werkt hiervoor samen met scholen over de hele wereld zoals in Europa, de VS, India en China. 

Topsport

De topsporter krijgt bij het KWC ook volop kansen. Er wordt veel ruimte geboden aan sporttalenten om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Het KWC biedt deze talenten de mogelijkheid om hun school- en sportcarrière zo optimaal mogelijk te combineren door hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Wie geen topsporter is maar sport wel leuk vindt, komt aan zijn of haar trekken in de sportklassen.

Aanmelden voor de digitale informatieavond op dinsdag 10 november kan via www.kwc-culemborg.nl/groep_7/8.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden