Logo culemborgsecourant.nl

Uitkomst enquête drie grote verkeersmaatregelen

In juni en juli kregen inwoners de mogelijkheid om aan te geven wat zij van drie voorgestelde grote verkeersmaatregelen vinden. Zo’n 1.400 mensen vulden online de enquête in. Zij spraken hun voorkeur uit. En maakten hun zorgen kenbaar. 

Culemborg - De voorgestelde maatregelen maken straks onderdeel uit van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Het GVVP beschrijft wat er nodig is om Culemborg bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden. Uit de enquête blijkt geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde maatregel. Inwoners geven wel duidelijk aan waar hun twijfels zitten.

Wat aan de vragenlijst vooraf ging
Al eerder, in 2018, gaven inwoners aan waar de grootste knelpunten in het Culemborgse verkeer zitten. Daarna heeft de gemeente met netwerkkaarten de routes in beeld gebracht die fietsers, voetgangers, auto’s, vrachtwagens en bussen gebruiken. Met al die informatie op zak, heeft de gemeenteraad op 4 december 2020 richting aangegeven.

De Culemborgse gemeenteraad kiest voor:
>        Duurzaamheid.
>        Veilige en comfortabele fietsroutes.
>        Veilige en comfortabele voetgangersroutes.
>        Zo goed mogelijke bereikbaarheid met openbaar vervoer.
>        Liever één grote maatregel in plaats van meerdere kleine maatregelen.

Met dit in het achterhoofd zijn verkeersmaatregelen bedacht. Klein en groot. Daardoor weten we dat er drie plekken in Culemborg zijn, passend bij de netwerkkaarten, waar zo’n grote maatregel een oplossing is:

>        Het autovrij maken van de Vianense Poort.
>        Het opnieuw inrichten van de Weidsteeg, rond de Dr. Hockesingel.
>        Het aanpassen van de rotonde op de Beethovenlaan.

Geluiden uit de vragenlijst
Uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat er geen duidelijke voorkeur is voor een van de drie maatregelen. Wel is er een duidelijk verschil te zien in voorkeur, afhankelijk van waar mensen wonen. Van de 1400 respondenten woont ca. 49% in Culemborg west, 48% in Culemborg oost en 3% heeft geen locatie ingevuld. Mensen die wonen in het noord-oosten en zuid-oosten van de gemeente, hebben een sterke voorkeur voor de maatregel op de Weidsteeg. Bewoners van de westelijke buitenwijken (zonder Parijsch) hebben een sterke voorkeur voor de maatregel bij de Vianense Poort. En bewoners van Parijsch of de Oranjebuurt, hebben een voorkeur voor de maatregel op de rotonde bij de Beethovenlaan.

Uit de enquête blijkt ook dat met name de maatregel bij de Vianense Poort op weerstand stuit. Automobilisten vragen zich vooral af of er met de auto nog voldoende verbindingen tussen oost en west blijven. Ook plaatst een aantal respondenten een kritische noot over of de gemeente wel in dure infrastructurele maatregelen moet investeren terwijl er aankomende jaren een bezuinigingsopgave ligt.

Hoe nu verder?
Op dit moment leggen we alles wat we nu weten naast elkaar. Dat gaat naast de resultaten van de enquête om de eerdere gesprekken met de klankbordgroep en projectgroep en om de verkeerskundige analyses. Dit alles verwerken we in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). In november 2020 verstuurt het college het GVVP naar de gemeenteraad. Bij het plan zit dan ook een advies rondom de maatregelen en prioritering. Het is dan aan de gemeenteraad om het GVVP vast te stellen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden