Logo culemborgsecourant.nl


De eerst bijeenkomst van het roze netwerk Culemborg werd goed bezocht. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan.
De eerst bijeenkomst van het roze netwerk Culemborg werd goed bezocht. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan. (Foto: )

'Roze zit nog niet in het systeem'

‘Zomaar’ tussen neus en lippen door is er in Culemborg een roze netwerk ontstaan. De eerste bijeenkomst zit erop en was met twintig deelnemers en tien belangstellenden die op dat moment verhinderd waren, een succes. De groep gaat door. Iedereen die zich wil scharen onder de roze netwerkgroep of er al langere tijd naar op zoek is/was is elke tweede zaterdag van de maand welkom in Wijkgebouw De Bolderburen.

Culemborg - Roze netwerk Culemborg is eigenlijk per toeval ontstaan. Carla Molkenboer, één van de kartrekkers op dit moment heeft in Amsterdam gewoond waar ze volop kennis heeft gemaakt met de veelkleurige samenleving daar. Ze verhuisde naar een woning langs de Diefdijk en woont nu in Culemborg. Via via kwam ze in gesprek met plaatsgenoten en daaruit kwam weer voort dat al snel werd geconcludeerd dat er voor roze Culemborgers (Carla wil beslist niet spreken van homosexuele mannen of lesbische vrouwen, maar van roze) geen ontmoetingsplek was voor koffie en thee, gezellig bij elkaar zijn en al dan niet gezamenlijke initiatieven ontplooien. Carla zelf, was vanuit Amsterdam anders gewend. Daar bestaat Roze Stadsdorp al lange tijd. Op buurt- en stadsniveau worden daar activiteiten georganiseerd. "Je leert elkaar er beter kennen en er worden activiteiten in club(jes)verband georganiseerd", vertelt Carla. "Die terugkeermomenten zijn belangrijk om elkaar te zien. Het vergroot ook de betrokkenheid."

Niet zielig

Van het een kwam het ander. Er bleek van diverse kanten belangstelling en via het initiatievenloket van de gemeente was er een kleine subsidie om een eerste bijeenkomst te houden in de tuin van de pastorie van de Oud Katholieke Kerk. ELKwelzijn -bezig met projecten diversiteit- raakte er via de wijkcoach bij betrokken en daarom wordt de tweede bijeenkomst in wijkgebouw De Bolderburen bij de molen Johanna gehouden. Carla stelt duidelijk dat de deelnemers aan de roze netwerkgroep geen zielige personen zijn of een zielige groep mensen is. "Totaal niet zelfs. Het is de herkenbaarheid van kleur, die verbindt. Amsterdam en Culemborg zijn natuurlijk een enorm verschil. Er heerst hier ook totaal geen onwil, maar meer onbekendheid. Wat we met de roze netwerkbijeenkomsten ten doel stellen is gezellige bijeenkomsten zonder agenda, bestuur of wat ook. Maar bijeenkomsten waar ideeën kunnen ontstaan over het (samen) activiteiten op poten zetten; gezellig met elkaar koffie drinken." Roze Netwerk Culemborg heeft ook zeker niet de bedoeling een uithangbord te gaan worden of op welke wijze dan ook (omdat Culemborg ''Regenboogstad'' is) politiek actief te worden. Wil je meer weten over Roze Netwerk Culemborg of bij een gezellige middag aanwezig zijn? Mail dan naar rozenetwerkculemborg@gmail.com

Evert Scheffer

'De herkenbaarheid van je kleur verbindt'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden