Logo culemborgsecourant.nl
 • Alles
 • (1)
  Overig
 • (1)
  Lezingen
 • (1)
  Sport
 • (1)
  Cursus-Workshop

Steun in de rug voor burgerinitiatieven

maandag 12 april 17:00 t/m 19:00 uur

Foto: Man van Ingrid

Door Frans Huber

Culemborg ontwikkelt zich als een eigenzinnige en vitale stad. Dit vooral dankzij veel inwoners die zich betrokken voelen bij het wel en wee van de stad. Zij komen met ideeën, maken plannen en zetten projecten op die bijdragen aan het welzijn van ons als inwoners. Het gaat om particulier initiatief en heet in officiële terminologie ‘ burgerparticipatie’. Een belangrijke gangmaker bij dit alles is het Initiatievenloket van de gemeente. Spin in het web is Ingrid Veltkamp.

Culemborg - Officieel is haar functie Adviseur Burgerparticipatie. Ingrid heeft aan de wieg gestaan van het Initiatievenloket in 2015. “We startten klein, waren een beetje een vreemde eend in de bijt van het gemeentelijk apparaat. Inmiddels is dat uitgebouwd met een werkgroep waar ambtenaren in zitten vanuit allerlei verschillende gemeentelijke afdelingen. Deze werkgroep komt iedere vijf weken bij elkaar. De leden denken mee over de vragen waarmee inwoners komen. Samen hebben ze een groot netwerk aan contacten binnen diverse disciplines. Daardoor kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren ”.

Het Initiatievenloket werkt vanaf het begin al samen met ElkWelzijn. Ook hier zijn vrijwilligers die met ideeën aankomen voor nieuwe projecten. Omgekeerd gebeurt het regelmatig dat burgers die met een initiatief bij het Initiatievenloket komen voor verdere uitwerking van hun plannen ondersteuning krijgen van een wijkcoach van ElkWelzijn. Sandra Rigter, coördinator van het VrijwilligersInformatiePunt, speelt hierbij een verbindende rol.

Geen kinnesinne

Ingrid Veltkamp praat vol passie over haar werk voor het initiatievenloket : “We ondersteunen mensen bij de ontwikkeling van projecten op allerlei vlak die bijdragen aan het welzijn van Culemborgers. Initiatieven tot ontwikkeling brengen is geen kinnesinne. Het begint vaak aan de keukentafel bij mensen thuis. Zij kloppen bij het Initiatievenloket aan met een idee, we gaan met elkaar ‘aan tafel’ (voor de coronacrisis letterlijk en nu vooral online) en kijken wat we kunnen doen om het initiatief op weg te helpen”.

“Het is een kwestie van goed luisteren, doorvragen en creatief denken, vaak buiten de box. Een belangrijke vraag is wat je wilt bereiken, wat is je droom. Mijn hoofdfunctie is eigenlijk verbinden, veel netwerken, mensen verwijzen, koppelen. Ik heb een groot netwerk in de stad en kan mensen meestal op een spoor zetten. We nemen echter niets van de initiatiefnemers over, we leggen ze niet in de watten. Het gaat om de kracht van de mensen zelf. Soms mislukken projecten, dat hoort er bij. Soms ook verwachten de mensen dingen die ik niet kan bieden. Zo is er veel vraag naar accommodaties. Maar ruimtes, onderkomen voor sociaal ondernemerschap, zijn heel schaars in Culemborg. Dat geeft nog wel eens frustratie en een enkele keer ook boosheid.”

Financiële ondersteuning

“Vaak is er financiële ondersteuning nodig om een project van de grond te krijgen”, zegt Ingrid. “Het Initiatievenloket heeft daar een pot voor. Voor opstartkosten kan maximaal € 1.000 beschikbaar gesteld worden. Als verdere subsidie nodig is, dan kunnen we initiatiefnemers de weg wijzen naar andere mogelijkheden. Maar tegelijkertijd wijzen we er ook op dat het belangrijk is om na te denken over manieren waarop het project op langere termijn minstens een deel van de eigen kosten kan afdekken. Daarna, als een project handen en voeten krijgt, moet er vaak een rechtsvorm worden gekozen die past bij het project. Ook daarbij kunnen we mensen op weg helpen”.

Van klein zaadje tot groot project

“Zo kan een idee dat als klein zaadje begint, uitgroeien tot iets groots en moois. Veel projecten die inmiddels in Culemborg in brede kring gekend zijn, begonnen op deze wijze als klein particulier initiatief. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het Odensehuis, Jobhulp, het project Levensverhaal, Stichting Collectief Redichemse Waard. Het afgelopen jaar, coronajaar, heeft het extra gebruist. Veel van de projecten die toen werden opgezet getuigden van grote onderlinge solidariteit. In totaal heeft het Initiatievenloket in 2020 veertig initiatieven op gang geholpen. Waarvan acht ‘gewone’ initiatieven en 32 corona-gerelateerde initiatieven. We hebben daarvoor extra geld van de provincie Gelderland gekregen”.

Ingrid Veltkamp trekt er flink aan. Ze ziet zichzelf als een pionier, een beetje buiten de orde van het gemeentelijk apparaat. Ze zegt: “Ik werk vanuit het principe hoofd, handen en vooral hart. Voor een gemeente is dat niet altijd even vanzelfsprekend of makkelijk. Soms moet ik tegen het tij ingaan, de knuppel in het hoenderhok gooien, soms vang ik bot. Maar ik blijf doorgaan want dit werk is mijn passie”.

Het Online Initiatievenfeest op 12 april

Jaarlijks, nu voor de vierde keer, wordt er een feest georganiseerd waarin initiatieven die via het Initiatievenfonds tot stand kwamen, in het zonnetje worden gezet. Dit keer samen met ElkWelzijn. Opgezet als een inspirerende en leerzame ontmoeting tussen de mensen van de initiatieven. Maar ook bedoeld om mensen die misschien met een idee rondlopen, te inspireren. En te motiveren om contact op te nemen met het Initiatievenloket. Dit jaar is het feest online op 12 april van 17:00 tot 19:00 uur.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden. Ingrid Veltkamp hoopt dat ook jongeren zich opgeven. “Die zien we nog te weinig bij het Initiatievenloket”. Het thema dit jaar is ‘Mensen maken Culemborg mooier’. Het wordt een breed opgezet programma online gestreamd door Studio Lek, gepresenteerd door Roscoe Josefzoon, met presentaties van mooie inspirerende initiatieven, muziek van Rick Snel, een beweegmoment met Bwira Ndoole en, voor wie zich op tijd aanmeldt, met een lekker thuisbezorgd menu, verzorgd door Soepje Desiré en Lulu Hsu van Tafels Culemborg.

Opgeven voor het online Initiatievenfeest (gratis) kan door uiterlijk woensdag 7 april een mailtje te sturen naar initiatief@culemborg.nl.

Meer informatie over het Initiatievenloket staat op de website van de gemeente, https://www.culemborg.nl/initiatievenloket


deel deze activiteit

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden